گیربکس اتوماتیک

جعبه دنده های اتوماتیک – قسمت اول
آموزشی

جعبه دنده های اتوماتیک – قسمت اول

امروزه یکی از معیار های خرید خودرو نوع گیربکس آن است، زیرا با رواج گیربکس های اتوماتیک و همچنین افزایش…
جعبه دنده های اتوماتیک – قسمت دوم
آموزشی

جعبه دنده های اتوماتیک – قسمت دوم

امروزه یکی از معیار های خرید خودرو نوع گیربکس آن است، زیرا با رواج گیربکس های اتوماتیک و همچنین افزایش…
آشنایی با گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ + تعمیر گیربکس اتوماتیک ۲۰۶
زندگی

آشنایی با گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ + تعمیر گیربکس اتوماتیک ۲۰۶

گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ یک گیربکس الکترو مکانیکی است که توسط یک واحد کنترل به نام EGS مدیریت و کنترل می…
دکمه بازگشت به بالا