گلخانه

آغاز کشت پاپایا در گلخانه مجموعه کشت و صنعت امید شهر خوزی
گردشگری

آغاز کشت پاپایا در گلخانه مجموعه کشت و صنعت امید شهر خوزی

پس از کشت موفق در زمینه فلفل دلمه رنگی، مجموعه کشت و صنعت امید شهر خوزی تصمیم به کشت نهال…
دکمه بازگشت به بالا