دولت هندوراس

ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی نقض فاحش حقوق بین‌الملل است
اخبار

ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی نقض فاحش حقوق بین‌الملل است

وزارت خارجه ترکیه از انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی انتقاد کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست.
ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی نقض فاحش حقوق بین‌الملل است
اخبار

ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی نقض فاحش حقوق بین‌الملل است

وزارت خارجه ترکیه از انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی انتقاد کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست.
ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی را نقض فاحش حقوق بین‌الملل است
اخبار

ترکیه: انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی را نقض فاحش حقوق بین‌الملل است

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از انتقال سفارت هندوراس به قدس اشغالی انتقاد کرد و آن را نقض فاحش حقوق…
دکمه بازگشت به بالا