دودکش بخاری

دیرین دیرین – پهلوان فیتِ ابن اندامیِ سیکس پَکستانی
کارتون

دیرین دیرین – پهلوان فیتِ ابن اندامیِ سیکس پَکستانی

قطر هرچیزی باید اندازه و استاندارد باشه، انقدر دنبال زیاد و کم کردنش نباشید! منبع اصلی ویدیو: سرویس اشتراک ویدیو…
دیرین دیرین – خواجه آکاردِ بن ئونی
طنز

دیرین دیرین – خواجه آکاردِ بن ئونی

ما از این قسمت نتیجه می گیریم که روی هیچ چی قفلی نزنیم، روی هیچی ها! منبع اصلی ویدیو: سرویس…
دیرین دیرین – میرزا چه چه ابن یاهاهاهایی
کارتون

دیرین دیرین – میرزا چه چه ابن یاهاهاهایی

خلاصه که تمام درزها برای بسته شدن نیست، اجازه دهید کمی هم هوا جریان داشته باشد منبع اصلی ویدیو: سرویس…
دیرین دیرین – مشاور فداکار
طنز

دیرین دیرین – مشاور فداکار

وضعیت گرانی مسکن به گونه ای شده که کم کم، ما هم باید برویم روی دودکش خانه ی مردم، سکنی…
دکمه بازگشت به بالا