خشکسالی در ایران

هیچ سرمایه گذاری در کشور به اندازه آبخیزداری ارزش ندارد
زندگی

هیچ سرمایه گذاری در کشور به اندازه آبخیزداری ارزش ندارد

عضو پژوهشکده علمی آبخیزداری کشور گفت: متاسفانه نظام آبخیزداری ما پتانسیل و اهمیت آب را در کشور جدی نمی‌گیرد.
خشکسالی و بی بارشی اصفهان در ۱۵سال اخیر بی‌سابقه است
زندگی

خشکسالی و بی بارشی اصفهان در ۱۵سال اخیر بی‌سابقه است

شیشه فروش گفت: در ۱۵سال اخیر چنین کم بارشی در استان اصفهان کم سابقه است و همه شهرستان‌های استان اصفهان…
اجازه ندهید مازندران به خوزستانی دیگر تبدیل شود
زندگی

اجازه ندهید مازندران به خوزستانی دیگر تبدیل شود

امام جمعه ساری درباره وضعیت آب استان گفت: اجازه ندهید مازندران به خوزستانی دیگر تبدیل شود.
احـداث ۱۹ بنـد خاکـی در گلستـان
زندگی

احـداث ۱۹ بنـد خاکـی در گلستـان

مدیر کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری گلستان گفت: ۱۹ بندخاکی در استان ساخته شده است و مورد بهره برداری قرار…
دکمه بازگشت به بالا